Тримата глупци

Име на ресурса

Тримата глупци

Автор:

Каралийчев, Ангел

Заглавие:

Тримата глупци

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

А. Каралийчев

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

животни, грезачи, заек

Цитат

“Тримата глупци,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64646

Изходни формати