Мама

Име на ресурса

Мама

Автор:

Габе, Дора

Заглавие:

Мама

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Дора Габе

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

майка

Цитат

“Мама,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64650

Изходни формати