Амбинанитело

Име на ресурса

Амбинанитело

Автор:

Фидлер, Аркади

Заглавие:

Амбинанитело

Подзаглавие:

Пътепис за остров Мадагаскар

Авторска отговорност:

Аркади Фидлер ; Прев. Константин Константинов ; Ил. Любен Зидаров

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 1-10

Имена, за които става дума:

Константинов, Константин прев.
Зидаров, Любен ил.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пътеписи, остров Мадагаскар

Цитат

“Амбинанитело,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64648

Изходни формати