Как Голчо се оправдал

Име на ресурса

Как Голчо се оправдал

Автор:

Русафов, Георги

Заглавие:

Как Голчо се оправдал

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Георги Русафов

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки

Цитат

“Как Голчо се оправдал,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64805

Изходни формати