Учителката

Име на ресурса

Учителката

Автор:

Тенев, Драган

Заглавие:

Учителката

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Драган Тенев

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

учители, училище

Цитат

“Учителката,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64806

Изходни формати