Двете Марийки

Име на ресурса

Двете Марийки

Автор:

Митов, Богдан

Заглавие:

Двете Марийки

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Богдан Митов

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

училище, ученици

Цитат

“Двете Марийки,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64807

Изходни формати