Пролетна песен

Име на ресурса

Пролетна песен

Автор:

Русалиев, Владимир

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Авторска отговорност:

Пенков, Ангел Маринов;

Година на издаване:

1933

Брой/кн.

1, май

Страница:

с. 1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на автора е Ангел Маринов Пенков

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Сезони, пролет

Цитат

“Пролетна песен,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/67505

Изходни формати