Малка приказка

Име на ресурса

Малка приказка

Автор:

Калъпчиев, Б

Година на издаване:

1933

Брой/кн.

1, май

Страница:

с. 1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Деца хигиена

Цитат

“Малка приказка,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/67506

Изходни формати