Най-добрите другари

Име на ресурса

Най-добрите другари

Автор:

Петров, Н.

Подзаглавие:

Есе

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

есета книги, четене

Цитат

“Най-добрите другари,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71187

Изходни формати