Театър на малките

Име на ресурса

Театър на малките

Автор:

Ненов, Иван

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пиеси, детски

Цитат

“Театър на малките,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71188

Изходни формати