Коледно дърво за птичките

Име на ресурса

Коледно дърво за птичките

Автор:

Касабова, П. М.

Подзаглавие:

Приказка

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки за птици

Цитат

“Коледно дърво за птичките,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71190

Изходни формати