Да теглим жребий

Име на ресурса

Да теглим жребий

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

3-4

Език:

фр.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за деца

Цитат

“Да теглим жребий,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71191

Изходни формати