Ученици, пазете от упойки мозъка си

Име на ресурса

Ученици, пазете от упойки мозъка си

Автор:

Марков, Бейко

Подзаглавие:

Есе

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

4

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

алкохолизъм,
есета пороци

Цитат

“Ученици, пазете от упойки мозъка си,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71192

Изходни формати