Златното сърдце

Име на ресурса

Златното сърдце

Автор:

Угаров, Григор

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

8

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, битови

Цитат

“Златното сърдце,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71452

Изходни формати