Летец

Име на ресурса

Летец

Автор:

Мизийски, Николай

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

8

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца

Цитат

“Летец,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71453

Изходни формати