Книга

Име на ресурса

Книга

Автор:

Попдимитров, Емануил

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

9-10

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене

Цитат

“Книга,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71457

Изходни формати