Праздникът на българската книга

Име на ресурса

Праздникът на българската книга

Автор:

Константинов, Георги

Подзаглавие:

Есе

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

9-10

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

24 май,
книги празници

Цитат

“Праздникът на българската книга,” Дигитална платформа, достъпна от 18 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71458

Изходни формати