Великият безсмъртник

Име на ресурса

Великият безсмъртник

Автор:

Анастасов, Теодосий Тодоров

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

9-10

Страница:

3

Имена, за които става дума:

Ботев, Христо

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, исторически

Цитат

“Великият безсмъртник,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71459

Изходни формати