Добро е нашето дете

Име на ресурса

Добро е нашето дете

Автор:

Попандреев, Ив.

Заглавие:

Добро е нашето дете

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Ив. Попандреев

Източник:

сп. Нашето дете

Година на издаване:

1944

Брой/кн.

кн. 3-4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за деца, възпитание

Цитат

“Добро е нашето дете,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71544

Изходни формати