Българските деца празднуват

Име на ресурса

Българските деца празднуват

Автор:

Драгоев, Георги

Заглавие:

Българските деца празднуват

Подзаглавие:

Денят на детето

Авторска отговорност:

Георги Драгоев

Източник:

сп. Нашето дете

Година на издаване:

1944

Брой/кн.

5-6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Ден на детето, празници, деца

Цитат

“Българските деца празднуват,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71545

Изходни формати