Смъртта на Умара

Име на ресурса

Смъртта на Умара

Автор:

Иванов, Вичо

Заглавие:

Смъртта на Умара

Подзаглавие:

Исторически разказ

Авторска отговорност:

Вичо Иванов ; Ил. Илия Петров

Източник:

сп. Древна България

Година на издаване:

1930-1931

Брой/кн.

кн. 98

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

исторически разкази

Цитат

“Смъртта на Умара,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71546

Изходни формати