Из съвременната българска повест

Име на ресурса

Из съвременната българска повест

Автор:

Вазов, Иван

Заглавие:

Из съвременната българска повест

Подзаглавие:

Литературно-критичен очерк

Авторска отговорност:

Иван Вазов

Източник:

сп. Мисъл

Година на издаване:

1892

Брой/кн.

1-2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Основен фонд

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писатели, български, литература, българска повести

Цитат

“Из съвременната българска повест,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/75475

Изходни формати