Годива

Име на ресурса

Годива

Автор:

Тенисън, Алфред

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Славейков, Пенчо Петков;прев.

Година на издаване:

1892

Брой/кн.

1-2

Страница:

15-17

Език:

англ.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Основен фонд

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения

Цитат

“Годива,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/75476

Изходни формати