Сепване

Име на ресурса

Сепване

Автор:

Славейков, Пенчо Петков

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1892

Брой/кн.

1-2

Страница:

56

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Основен фонд

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения

Цитат

“Сепване,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/75482

Изходни формати