Художник

Име на ресурса

Художник

Автор:

Макавеев, Ат

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1892

Брой/кн.

1-2, 3-4

Страница:

57-60

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Основен фонд

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
разкази

Цитат

“Художник,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/75483

Изходни формати