Срещу първи март

Име на ресурса

Срещу първи март

Автор:

Багряна, Елисавета

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Авторска отговорност:

Белчева, Елисавета Любомирова;

Източник:

сп. Нова картинна галерия

Година на издаване:

1939-1940

Брой/кн.

VI

Страница:

с. 3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на авт. е Елисавета Любомирова Белчева

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Сезони, пролет

Цитат

“Срещу първи март,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76619

Изходни формати