Зелено

Име на ресурса

Зелено

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Източник:

сп. Нова картинна галерия

Година на издаване:

1939-1940

Брой/кн.

VII

Страница:

с. 5

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за природата

Цитат

“Зелено,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76620

Изходни формати