Булка от Софийско

Име на ресурса

Булка от Софийско

Тема

Началото на XX век

Описание

снимка

Файлове

Булка от Софийско в началото на XX в. 1 - Оригиналът в етнографския музей на БАН база в British library.jpg
Булката в профил.jpg

Цитат

“Булка от Софийско,” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77

Изходни формати