Софийския университет

Име на ресурса

Софийския университет

Описание

снимки

Файлове

Пред Софийския университет през 30-те British library.jpg
Софийския университет през 30-те г..jpg
Софийския университет 20-те години.jpg
Софийския университет с Университетската библиотека.jpg
Софийския университет.tif

Цитат

“Софийския университет,” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78

Изходни формати