Димчо Дебелянов

Име на ресурса

Димчо Дебелянов

Подзаглавие:

Очерк

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Имена, за които става дума:

Дебелянов, Димчо

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

поети, български

Цитат

“Димчо Дебелянов,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77512

Изходни формати