Младост
Из родното поле

Име на ресурса

Младост
Из родното поле

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

творби на деца

Цитат

“Младост
Из родното поле,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77513

Изходни формати