Къде си, Родино?
Праздникът на рудокопачите

Име на ресурса

Къде си, Родино?
Праздникът на рудокопачите

Подзаглавие:

Стихотворения

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родина, рудокопач,
творби на деца

Цитат

“Къде си, Родино?
Праздникът на рудокопачите,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77515

Изходни формати