Песен за свободата

Име на ресурса

Песен за свободата

Автор:

Трендафилов, П.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения, патриотични

Цитат

“Песен за свободата,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77516

Изходни формати