Българската младeж за "болшевишкия рай"

Име на ресурса

Българската младeж за "болшевишкия рай"

Автор:

Момчилов, Иван

Подзаглавие:

Мнение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

история на България

Цитат

“Българската младeж за "болшевишкия рай",” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77518

Изходни формати