50 години мина Перник

Име на ресурса

50 години мина Перник

Автор:

Живков, Ц.

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

мина,
Перник, гр.,
минно дело

Цитат

“50 години мина Перник,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77519

Изходни формати