Основаването на Българския "Червен кръст"

Име на ресурса

Основаването на Българския "Червен кръст"

Автор:

Александров, Крум

Подзаглавие:

Историческа справка

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Червен кръст,
България,
организации, хуманитарни

Цитат

“Основаването на Българския "Червен кръст",” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77520

Изходни формати