Пано и кученцето му Пальо

Име на ресурса

Пано и кученцето му Пальо

Автор:

Стойков, Христо

Заглавие:

Пано и кученцето му Пальо

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Христо Стойков

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, куче, игри

Цитат

“Пано и кученцето му Пальо,” Дигитална платформа, достъпна от 17 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78122

Изходни формати