Огледало

Име на ресурса

Огледало

Автор:

Караславов, Слав Хр.

Заглавие:

Огледало

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Слав Хр. Караславов

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

насекоми, мравка, калинка, слънчоглед

Цитат

“Огледало,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78123

Изходни формати