Бързият четец

Име на ресурса

Бързият четец

Автор:

Билярска, Златина

Заглавие:

Бързият четец

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Златина Билярска

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, четене

Цитат

“Бързият четец,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78124

Изходни формати