Капчици дъждовни

Име на ресурса

Капчици дъждовни

Автор:

Славейков, Пенчо Петков

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1918-1919

Брой/кн.

7 и 8

Страница:

Език:

бълг.

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Стихотворения за деца

Цитат

“Капчици дъждовни,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78974

Изходни формати