Среща на Шар

Име на ресурса

Среща на Шар

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

2

Страница:

с. 80

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Шар, планина,
стихотворения за природата

Цитат

“Среща на Шар,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78975

Изходни формати