Пред жътва

Име на ресурса

Пред жътва

Автор:

Фурнаджиев, Никола Йорданов

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1932-1933

Брой/кн.

8

Страница:

456

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

жътва,
стихотворения за труда стихотворения бит

Цитат

“Пред жътва,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80612

Изходни формати