Работа и смърт на св. Кирила

Име на ресурса

Работа и смърт на св. Кирила

Автор:

Станев, Никола

Подзаглавие:

Тайнствените пътници

Година на издаване:

1932-1933

Брой/кн.

8

Страница:

457-468

Имена, за които става дума:

Кирил, славянски първоучител Методий, славянски първоучител

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писменост,
народни будители

Цитат

“Работа и смърт на св. Кирила,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80613

Изходни формати