Вълкът и седемте яренца

Име на ресурса

Вълкът и седемте яренца

Автор:

Грим, Вилхелм

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Братя Грим;Грим, Якоб;

Година на издаване:

1910

Брой/кн.

10, дек.

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

коза, яре,
Германия,

Цитат

“Вълкът и седемте яренца,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80882

Изходни формати