Смъртта на една кокошка

Име на ресурса

Смъртта на една кокошка

Автор:

Грим, Вилхелм

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Братя Грим;Грим, Якоб;

Година на издаване:

1910

Брой/кн.

10, дек.

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

кокошка,
Германия,

Цитат

“Смъртта на една кокошка,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80883

Изходни формати