Иванчовите пръстчета

Име на ресурса

Иванчовите пръстчета

Автор:

Елин Пелин

Заглавие:

Иванчовите пръстчета

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Елин Пелин

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1947-1948

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази

Цитат

“Иванчовите пръстчета,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81691

Изходни формати