Пролет в гората

Име на ресурса

Пролет в гората

Автор:

Станев, Емилиян

Заглавие:

Пролет в гората

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Емилиян Станев

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1947-1948

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

сезони, пролет, гора, язовец, животни

Цитат

“Пролет в гората,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81692

Изходни формати