Играта на десет весели момчета

Име на ресурса

Играта на десет весели момчета

Автор:

Симеонов, Трайко

Заглавие:

Играта на десет весели момчета

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Трайко Симеонов

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1947-1948

Брой/кн.

кн. 6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, игри

Цитат

“Играта на десет весели момчета,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81695

Изходни формати