Агънце

Име на ресурса

Агънце
Козичка

Автор:

Павлов, Иван

Заглавие:

Агънце
Козичка

Подзаглавие:

Стихотворения

Авторска отговорност:

Иван Павлов ; Прев. от рус. Веса Паспалеева

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1947-1948

Брой/кн.

кн. 6

Страница:

Имена, за които става дума:

Паспалеева, Веса прев.

Език:

рус.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

животни, агне, коза

Цитат

“Агънце,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81694

Изходни формати