Красивата София

Име на ресурса

Красивата София
Авторска отговорност: Състав. Ана Анастасова ; Прев. Магданела Делинешева
Издателство: Столична библиотека;София
Година на издаване: 2023 г.
Страници: 168 с.
Сигнатура: 908(497.2)/К89
Форматна сигнатура:329467
Държател: Столична библиотека
УДК: 908(497.2)

Цитат

“Красивата София,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81997

Изходни формати